top of page
damir-kopezhanov-VM1Voswbs0A-unsplash.jpg

ŞIRKETLER VE TICARET HUKUKU

Mosturoğlu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu , müvekkillerine faaliyet gösterdikleri sektörlerde gereksinimlerine uygun olarak profesyonel hukuki görüş vermekte, şirketlerin ihtiyacı olan her konuda sözleşmelerin hazırlanması, sözleşme müzakerelerine katılım, kuruluş işlemlerinin takibi, Genel Kurul toplantılarının yapılması, Yönetim Kurulu ve Genel kurul kararlarının hukuki denetimi, hisse devri ve sermaye artışları, ana sözleşme revizyonları, Sermaye Piyasası Mevzuatı konusunda danışmanlık, haksız rekabet ve tüketici mevzuatı konusunda danışmanlık yapmakta, şirketlerin ihtiyaçlarını tespit ederek şirket yetkililerine raporlama yapmaktadır.
Mosturoğlu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu i tarafından tespit edilen hususlar çerçevesinde yeni Türk Ticaret Kanunu da değerlendirilerek şirketlerin değişen mevzuata uyum süreci yürütülmektedir. Uyum sürecinde şirket yetkililerine ve ilgili birimlerine özel eğitimler verilmektedir. Şirketler & Ticaret Hukuku alanında yapılan her türlü yasal değişiklik Resmi Gazete' de yayınlanması ile birlikte müvekkillere iletilmektedir.

bottom of page