top of page
zoriana-stakhniv-PUVgHyBgZn8-unsplash.jpg

AILE VE MIRAS HUKUKU

Mosturoglu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu aile hukuku kapsamında, bu alanın özel koşullarına vakıf uzman avukatlar aracılığı ile temelde aile birliğinin sonlandırılmasına yönelik olarak çekişmeli ve anlaşmalı boşanma ve ayrılık süreçlerinde yasal danışmanlık hizmeti vermektedir.

Bu kapsamda büromuzca;

  • Mal rejiminin belirlenmesi ve tasfiyesi;

  • Velayet haklarının kullandırılması; ve

  • Yabancı mahkeme kararlarının ve idari kararların tanıma ve tenfizi

konusunda yasal takip süreçleri titizlikle tamamlanmaktadır.

Mosturoglu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu miras hukuku alanında, bu alanda uzman avukatlardan oluşan ekip aracılığıyla müvekkillerine miras hukukuna dair her alanda hukuki hizmet sunmaktadır. Miras hukuku kapsamında sunulan hukuki hizmetlerimiz:

  • Terekenin açılması

  • Mirasçıların belirlenmesi

  • Terekenin paylaştırılması

  • Mirastan mal kaçırma davaları

ve müvekkillerimizin ihtiyaç duyacağı diğer hukuki danışmanlık ve hizmetleri kapsamaktadır.

bottom of page