top of page

19ter RSTP: ULUSLARARASI DENEMELER

Denemelere Katılanlar için Genel Koşullar

1. Bir kulüp bir futbolcuyu belirli bir süre için denemeye çağırabilir. Bir profesyonel (Madde 2’de belirtilen anlamda* ) başka bir kulüp ile mevcut kulübünün açık yazılı iznini belirtmesi durumunda başka bir kulüple denemeye çıkabilir.

2. Kulüp ve davet edilen futbolcu, deneme başlamadan önce FIFA Deneme Formu üzerinde belirtilen koşullar (ör.konaklamanın ödenmesi, seyahat, beslenme ve günlük masraflar) üzerinde anlaşacaklardır. Tamamlanmış ve usulüne uygun imzalanmış FIFA Deneme Formu, kulüp tarafından en geç deneme başlamadan 10 gün önce FIFA TMS sistemine yüklenmek zorundadır.

3. Deneme süresince kulüp futbolcuya karşı özen yükümlülüğü altındadır. Kulüp özellikle denemeye katılan futbolcunun deneme sürecinde kulüp tarafından yapılan faaliyetlerde sakatlık geçirmesi durumunda gerekli tüm sağlık masraflarını karşılayacaktır.

 

4. 21 yaş ve altındaki futbolcular için her bir kulüpte deneme süresi bir sezonda kesintili veya kesintisiz olarak en fazla sekiz haftadır. 21 yaşın üstündeki futbolcular için en fazla deneme süresi bir sezonda kesintili veya kesintisiz olarak en fazla üç haftadır.

 

5. Denemedeki bir futbolcu sadece özel maçlarda ve resmi futbol organizasyonları içinde yer almayan faaliyetlerde yer alabilir. Bu özel maçlar ilgili deneme sürecinin içerisinde yer almalıdır.

 

6. FIFA Statülerine tabi herhangi bir kişi denemeler ile bağlantılı olarak 2.paragrafta belirtilen denemenin koşularına ilişkin hususlar dışında ücret teklif, talep ve/veya almaktan men edilmiştir.

7. Deneme için oyuncu kabul etmiş bir kulüp futbolcunun denemede olduğu süre için yetiştirme tazminatlarına hak kazanmaz.

 

 

Denemelere Katılacak Ergin Olmayan Kişilere Uygulanacak Hükümler

 

1. Genel hükümlere ilave olarak, ergin olmayan bir kişi aşağıdaki koşullar uyarınca bir kulübe denemeye katılabilir;

a. Denemenin döneminin en erken başlangıcı aşağıdaki belirtilen şekilde olabilir;

i.  Ergin olmayan kişinin 16.doğumgünü sezonund

ii. Ancak ergin olmayan kişinin ikameti ve denemeye katılacağı kulüp Avrupa’da ise 15.doğumgünü sezonunda

 

b. Kulüp, denemeye katılacak ergin olmayan kişinin ebeveynlerinden açık yazılı izin alacaktır;

c. Kulüp bir çalışanını, denemeye katılacak ergin olmayan kişinin irtibat kişisi olarak görevlendirecektir;

d. Kulüp, denemeye katılacak ergin olmayan kişiye en uygun konaklama ve yaşam standartlarının ve masraflarının uygun şekilde karşılanmasını ve;

e. 16 yaşın altındaki amatör statüdeki denemeye katılacak ergin olmayan kişinin mevcut kulübünün eksik ve usulüne göre imzalanmış FIFA Deneme Formu ile bilgilendirilmesini sağlayacaktır.

2. Ergin olmayan kişiler bir takvim yılında en fazla iki denemeye katılabilir, denemelerin her biri 19ter maddesinin 4.paragrafında belirtilen sürelere tabi olacaktır.

Diğer Konular

  1. İşveren ve işçi temsilcileri ile ulusal seviyede yasal olarak yapılan toplu iş sözleşmeleri hükümleri ile, bir futbolcu deneme için kendi kulübünden ayrılacağı zaman yukarıda öngörülen minimum standartlar ulusal hukuka uygun olarak farklılık gösterebilir veya ilave yükümlülükler getirilebilir.

Yaptırımlar

  1. FIFA Deneme Formunda kararlaştırılan bir koşulun yerine getirilmemesi veya usulüne uygun imzalanmış ve eksiksiz bir FIFA Deneme Formunun yüklenmemesi ve/veya bu maddenin ihlali FIFA Disiplin Komitesi tarafından FIFA Disiplin Yönetmeliğine göre cezalandırılacaktır. Bu yargılamalarda hem denemelere katılan futbolcu hem de ilgili kulüp, FIFA Disiplin Kurulu önünde yapılacak yargılamalara taraf statüsü ile katılacaktır

* Profesyonel, bir kulüple yazılı bir sözleşmesi bulunan ve yapmış olduğu masraflarından ziyade futbol faaliyetleri için ödeme alan futbolcudur (FIFA RSTP Art.2 par.2).

bottom of page