top of page
jene-stephaniuk--MCrF6hnojU-unsplash.jpg

FİKRİ MÜLKİYET HUKUKU

Mosturoglu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu fikri mülkiyet hukuku kapsamında yaratıcıları, marka sahiplerini ve marka kullanıcılarını temsil ederek marka lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve fikri mülkiyet ihlalinden doğan davaların yürütülmesinde yasal destek vermektedir.

Fikri mülkiyet hukuku kapsamında Hukuk Büromuz tarafından danışmanlık hizmeti olarak:

  • Marka lisans ve distribütörlük sözleşmelerinin hazırlanması;

  • Marka, faydalı model ve endüstriyel tasarımların tescili;

  • Sanat ve fikir eserlerinin tescili ile telif haklarının devri; ve

  • İş sözleşmelerine bağlı olarak işçi - işveren fikri mülkiyet esaslarının belirlenmesi

aşamalarında aktif olarak görev üstlenildiği gibi eğitim hizmetleri ile de müvekkil şirket çalışanları bilgilendirilmektedir.

Hukuk Büromuz fikri mülkiyet alanında özel bir öneme sahip lisanslı yazılım kullanımı hususunda çalışmalarını yoğunlaştırarak:

  • Yazılım isim ve kaynak kodlarının tesciline;

  • Lisanssız kullanımlarının tespitine;

  • Tedbir taleplerine bağlı olarak lisanssız kullanımın yapıldığı yerlerde kullanıma son verilmesi için gerekli yasal tedbirlerin alınmasının sağlanmasına; ve

  • Lisanssız kullanım nedeniyle oluşan zararların giderilmesine

yönelik çalışmalar yürütmektedir.

bottom of page