top of page
conny-schneider-3hkKv6WzjcE-unsplash.jpg

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Günümüz itibariyle 7 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu tamamen yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Bu kapsamda, veri işleyenlerin, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuata uyum sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır. Mevzuata uyumluluğun yanı sıra, kişisel verilerin korunması şirketlerin ticari itibarı ve piyasa değerleri ile doğrudan ilgili olup, Türkiye’de ve dünyada, bilhassa Avrupa’da kişisel verilerin korunmasına dair bilincin artması ve mevzuatların yürürlüğe girmesi sonucunda, bu konu şirketler için her geçen gün daha önemli ve hayati bir hale gelmektedir.

Bu kapsamda, Mosturoglu | Çopuroğlu Hukuk Bürosu olarak, kişisel verilerin korunmasına uyum süreci hizmetlerimize hem Türk mevzuatını hem de AB mevzuatını dahil etmiş bulunmaktayız.

Hukuk Büromuz, müvekkillerimize yönelik olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve sair mevzuat ile AB kişisel veri mevzuatı olan GDPR’a uyum süreci kapsamında:

  • Şirket içi belge, metin ve uyum politikalarının oluşturulması;

  • Şirket’in kullanmakta olduğu veya gelecekte kullanmayı hedeflediği sözleşmelerin KVKK, GDPR ve sair mevzuat uyarınca incelenmesi ve uyumlu hale getirilmesi;

  • Veri açığı müdahale sürecinin oluşturulması;

  • VERBİS sistemine kayıt;

  • Uyum raporunun ve uyuma dair bilgilendirici özetin hazırlanması; ve

  • Çeşitli sunum, eğitim ve kitapçıkların hazırlanması; ve

  • Şirket içinde kişisel verilerin korunmasına dair bilinç oluşturulması ve uyumun süreklililiğinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir.

bottom of page